Poslední aktualizace: 19. června 2022

Děkujeme za nákup ve wellgora™.

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste s nákupem zcela spokojeni, zveme vás, abyste si přečetli naše zásady pro vrácení peněz a vracení zboží.

Následující podmínky platí pro všechny produkty, které jste u nás zakoupili.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad vrácení a vrácení peněz:

Společnost (dále v této smlouvě buď jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) označuje společnost Wellgora International LTD, Pera Business Park, Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB.

Zboží odkazovat na položky nabízené k prodeji ve službě.

Objednávky znamená Vaši žádost o nákup Zboží od nás.

Servis odkazuje na webovou stránku.

webová stránka odkazuje na wellgora™, přístupný z https://www.wellgora.com

Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost či jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Vaše práva na zrušení objednávky

Máte právo kdykoli zrušit svou objednávku, pokud vaše objednávka ještě nebyla odeslána.

Pokud již byla vaše objednávka odeslána, musíte počkat, až bude balíček přijat, a poté nám můžete balíček vrátit zpět za účelem vrácení peněz za podmínek uvedených níže v Podmínkách vrácení.

Abyste mohli uplatnit své právo na zrušení, musíte nás o svém rozhodnutí informovat prostřednictvím jasného prohlášení. O svém rozhodnutí nás můžete informovat:

E-mailem: [email protected]

Návštěvou této stránky na našem webu: https://www.wellgora.com/contact-us

Podmínky pro vrácení

Aby bylo možné zboží vrátit, ujistěte se, že:

  • Zboží bylo zakoupeno v posledních 30 dnech
  • Zboží je v původním obalu a musí být neotevřené a nepoužité.

Následující zboží nelze vrátit:

  • Dodávka zboží vyrobeného podle vašich specifikací nebo jasně personalizovaného.
  • O dodávce Zboží, které není vzhledem ke své povaze vhodné k vrácení, rychle se kazí nebo u kterého uplynula doba použitelnosti.
  • Dodávka Zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a bylo po dodání rozbalené.
  • O dodávce zboží, které je po dodání pro svou povahu neoddělitelně smícháno s jiným zbožím.

Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení jakýchkoli produktů, které nesplňují výše uvedené podmínky vrácení, podle našeho výhradního uvážení.

Peníze lze vrátit pouze za zboží s běžnou cenou. Zboží ve výprodeji bohužel nelze vrátit. Toto vyloučení se na vás nemusí vztahovat, pokud to není povoleno platnými zákony.

Jakékoli použité, otevřené nebo nezapečetěné produkty nelze vrátit a nebudou vráceny ani v případě, že budou zaslány zpět na zpáteční adresu.

Vrácení zboží

Jste odpovědní za náklady a riziko spojené s vrácením Zboží Nám. Zboží byste měli zaslat na následující adresu:

WELLGORA INTERNATIONAL LTD, Pera Business Park, Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB

Nemůžeme nést odpovědnost za poškození nebo ztrátu zboží při zpětné zásilce. Proto doporučujeme pojištěnou a sledovatelnou poštovní službu. Nejsme schopni vrátit peníze bez skutečného obdržení zboží nebo dokladu o obdržení zpětného doručení.

Dárkové předměty

Pokud bylo zboží při nákupu označeno jako dárek a poté odesláno přímo vám, obdržíte dárkový kredit v hodnotě vráceného zboží. Po obdržení vráceného produktu vám bude zaslán dárkový certifikát.

Pokud zboží nebylo při nákupu označeno jako dárek nebo pokud si dárce nechal objednávku poslat sám sobě, aby vám ji dal později, vrátíme peníze dárci.

Náhrada

Peníze vám vrátíme nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržíme vrácené zboží, nebo do 7 dnů od zrušení objednávky. Použijeme stejný platební prostředek, jaký jste použili pro objednávku, a za takové vrácení vám nebudou účtovány žádné poplatky, i když mohou být poplatky stanovené poskytovatelem platby, budeme se snažit tyto poplatky pokrýt, pokud to bude možné, pokud však není možné, bude odečtena z vaší vrácené částky.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich zásad vracení a vrácení peněz, kontaktujte nás:

E-mailem: [email protected]

Návštěvou této stránky na našem webu: https://www.wellgora.com/contact-us