Poslední aktualizace: 2. srpna 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování,
používání a zpřístupňování vašich informací, když používáte službu, a sdělujete jim to
o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákon chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Pomocí
služby, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s
tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají definovaný význam
za následujících podmínek. Následující definice mají stejné
význam bez ohledu na to, zda se objevují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro Vás pro přístup k naší Službě resp
  části naší Služby.
 • Společnost (v tomto textu dále jen „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“.
  Dohoda) odkazuje na Wellgora International LTD, Pera Business Park,
  Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB.
 • Cookies jsou malé soubory, které jsou umístěny ve Vašem počítači, mobilním zařízení popř
  jakékoli jiné zařízení prostřednictvím webové stránky obsahující podrobnosti o vašem procházení
  historie na tomto webu mezi jeho mnoha způsoby použití.
 • Země odkazuje na: Spojené království
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, a
  mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované resp
  identifikovatelná osoba.
 • Služba odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje
  jménem Společnosti. Odkazuje na společnosti třetích stran resp
  jednotlivci zaměstnaní Společností k usnadnění služby, k poskytování
  Službu jménem Společnosti vykonávat služby související s
  služby nebo pomoci společnosti při analýze toho, jak je služba používána.
 • Údaje o použití se vztahují k údajům shromažďovaným automaticky, buď vygenerovaným
  používání Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (např.
  trvání návštěvy stránky).
 • Webová stránka odkazuje na wellgora™, přístupná z https://wellgora.com
 • Jste osobou, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost,
  nebo jiná právnická osoba, jejímž jménem taková fyzická osoba přistupuje nebo
  pomocí služby, podle potřeby.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje
identifikační údaje, které lze použít ke kontaktování nebo identifikaci.
Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je internetový protokol vašeho zařízení
adresa (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našeho
Služba, kterou navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na
tyto stránky, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete pomocí mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme shromažďovat
určité informace automaticky, včetně, ale nikoli výhradně, typu
mobilní zařízení, které používáte, jedinečné ID vašeho mobilního zařízení, vaši IP adresu
mobilní zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetu
prohlížeč, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naše
Služba nebo když ke Službě přistupujete prostřednictvím mobilního zařízení.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme cookies a podobné sledovací technologie ke sledování aktivity na Naše
Servis a ukládání určitých informací. Používané sledovací technologie jsou majáky,
tagy a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšení a analýze
Naše služba. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný na vašem
  Přístroj. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby je uvedl
  při odesílání souboru cookie. Pokud však cookies nepřijímáte, vy
  nemusí být schopen používat některé části naší služby. Pokud jste se neupravili
  Nastavení vašeho prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat
  Soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší služby mohou používat místní uložené
  objekty (nebo soubory cookie Flash) ke shromažďování a ukládání informací o vašich
  předvolby nebo vaši aktivitu na naší Službě. Flash Cookies nejsou spravovány
  stejným nastavením prohlížeče, jaké se používá pro soubory cookie prohlížeče. Více
  informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, přečtěte si prosím „Kde mohu
  změnit nastavení pro deaktivaci nebo odstranění místních sdílených objektů?
  Dostupné v
 • Web Beacons. Některé části naší služby a naše e-maily mohou obsahovat
  malé elektronické soubory známé jako web beacons (také označované jako jasné
  gif, pixelové tagy a jednopixelové gify), které společnosti umožňují, pro
  například pro počítání uživatelů, kteří navštívili tyto stránky nebo otevřeli e-mail
  a pro další související statistiky webových stránek (například zaznamenávání
  oblíbenosti určité sekce a ověřovacího systému a serveru
  integrita).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstávají zapnuté
Váš osobní počítač nebo mobilní zařízení, když přejdete do režimu offline během relace
Soubory cookie se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie pro účely uvedené níže:

 • Nezbytné / základní soubory cookie Typ: Soubory cookie relace Spravované: námi Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby
  dostupné prostřednictvím webových stránek a umožnit vám používat některé z nich
  funkce. Pomáhají při ověřování uživatelů a zabraňují podvodnému použití
  uživatelské účty. Bez těchto souborů cookie služby, o které jste požádali
  nelze poskytnout a tyto soubory cookie používáme pouze k tomu, abychom vám je poskytli
  tyto služby.
 • Zásady používání souborů cookie / Přijetí oznámení Typ souborů cookie: Trvalé soubory cookie Spravuje: Nás Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé přijali používání souborů cookie
  na webové stránce.
 • Funkční soubory cookie Typ: Trvalé soubory cookie Spravuje: Nás Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání
  webové stránky, jako je zapamatování si přihlašovacích údajů nebo jazyka
  přednost. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám více
  osobní zkušenost a abyste nemuseli znovu zadávat své preference
  pokaždé, když použijete webové stránky.

Chcete-li získat další informace o souborech cookie, které používáme, a o vašich volbách
cookies, navštivte prosím naše Zásady používání cookies nebo sekci Cookies v našem soukromí
Politika.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši službu, včetně sledování jejího používání
  naše služba.
 • Ke správě vašeho účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele na
  Servis. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým
  funkce Služby, které máte jako registrovaný k dispozici
  uživatel.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a
  uzavření kupní smlouvy na výrobky, věci nebo služby
  Zakoupili jste nebo uzavřeli s námi jakoukoli jinou smlouvu prostřednictvím Služby.
 • Kontaktování: Kontaktování e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jiným způsobem
  ekvivalentní formy elektronické komunikace, jako je mobilní telefon
  push notifikace aplikace týkající se aktualizací nebo informativních informací
  komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvně
  služby, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené
  jejich provádění.
 • Abychom vám mohli poskytovat novinky, speciální nabídky a obecné informace o
  jiné zboží, služby a akce, které nabízíme a které jsou podobné těm
  které jste již zakoupili nebo se na ně dotazovali, pokud jste se nerozhodli
  takové informace nedostávat.
 • Správa vašich požadavků: Zúčastněte se a spravujte vaše požadavky na nás.
 • Pro obchodní převody: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení
  fúzi, odprodej, restrukturalizaci, reorganizaci, zrušení, popř
  jiný prodej nebo převod některých nebo všech našich aktiv, ať už jako probíhající
  koncernu nebo v rámci konkursu, likvidace nebo obdobného řízení, v
  které Osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, patří mezi aktiva
  přestoupil.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít pro jiné účely, např
  jako je analýza dat, identifikace trendů využití, stanovení efektivity
  našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování našich služeb,
  produkty, služby, marketing a vaše zkušenosti.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s
  Poskytovatelé služeb sledovat a analyzovat používání naší služby, aby
  kontaktovat tě.
 • Pro obchodní převody: Můžeme sdílet nebo převádět vaše osobní údaje
  v souvislosti s nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji společnosti
  aktiva, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části
  jiná společnost.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v
  v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů.
  Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další společné dceřiné společnosti
  rizikovými partnery nebo jinými společnostmi, které kontrolujeme nebo které jsou pod
  společné ovládání s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s naším podnikem
  partnerům, aby vám nabídli určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak
  komunikovat ve veřejných prostorách s jinými uživateli, takové informace mohou být
  prohlížet všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány mimo.
 • S vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme sdělit komukoli
  jiný účel s Vaším souhlasem.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu
pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše ponecháme a použijeme
Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností
(například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje, abychom vyhověli platným
zákony), řešit spory a prosazovat naše právní dohody a zásady.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Používání
Data jsou obecně uchovávána po kratší dobu, kromě případů, kdy tato data
se používá k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti Naše
nebo jsme ze zákona povinni tato data uchovávat po delší dobu
období.

Přenos vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, zpracovává Společnost
provozní kanceláře a na všech dalších místech, kde se strany účastní
zpracování se nacházejí. To znamená, že tyto informace mohou být přeneseny do —
a udržované na — počítačích umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi
nebo v jiné vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu údajů lišit
než ti z Tvé jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný vaším odesláním
informace představují Váš souhlas s tímto převodem.

Společnost učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že vaše údaje budou
je zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a bez převodu
Vaše osobní údaje budou převedeny do organizace nebo země, pokud
jsou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a
další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Společnost může vaše osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že tomu tak je
opatření je nutné:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chránit a bránit práva nebo majetek Společnosti
 • Předcházet nebo vyšetřovat možné protiprávní jednání v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Chraňte se před právní odpovědností

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že ne
způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání je
100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně
Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Soukromí dětí

Naše služba neoslovuje nikoho mladšího 18 let. Vědomě ne
shromažďovat osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let.
Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že vaše dítě poskytlo
Nás s osobními údaji, kontaktujte nás. Pokud si uvědomíme, že máme
shromažďoval osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let bez ověření
na základě souhlasu rodičů podnikáme kroky k odstranění těchto informací z našich
servery.

Pokud se potřebujeme spolehnout na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů
a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, my můžeme vyžadovat souhlas vašeho rodiče
souhlas předtím, než tyto informace shromažďujeme a používáme.

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme.
Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na odkaz třetí strany
místo. Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů na každé vaší stránce
návštěva.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, soukromí
zásady nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech Vás budeme informovat
změny zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Budeme vás o tom předem informovat e-mailem a/nebo nápadným oznámením o naší službě
dokud změna nabude účinnosti, a aktualizujte datum „Poslední aktualizace“ v horní části
těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem, kdy jsou zveřejněny na této stránce
strana.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: