Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2022

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Ερμηνεία και Ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν καθορισμένες έννοιες
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί θα έχουν τον ίδιο
που σημαίνει ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων:

 • Συνεργάτης σημαίνει μια οντότητα που ελέγχει, ελέγχεται από ή υπόκειται
  κοινός έλεγχος με ένα μέρος, όπου "έλεγχος" σημαίνει ιδιοκτησία 50% ή
  περισσότερες από τις μετοχές, συμμετοχικούς τίτλους ή άλλους τίτλους που έχουν δικαίωμα ψήφου
  για εκλογή συμβούλων ή άλλης διαχειριστικής αρχής.
 • Η χώρα αναφέρεται σε: Ηνωμένο Βασίλειο
 • Εταιρεία (αναφέρεται είτε ως «η Εταιρεία», «Εμείς», «Εμείς» ή «Δικοί μας» σε αυτό
  Συμφωνία) αναφέρεται στην Wellgora International LTD, Pera Business Park,
  Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB.
 • Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, α
  κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακό tablet.
 • Η υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
 • Όροι και Προϋποθέσεις (που αναφέρονται επίσης ως "Όροι") σημαίνουν αυτούς τους Όρους και
  Προϋποθέσεις που αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας
  σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.
 • Υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτου μέρους σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων
  δεδομένα, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες) που παρέχονται από τρίτο που
  μπορεί να εμφανιστεί, να συμπεριληφθεί ή να διατεθεί από την Υπηρεσία.
 • Ο ιστότοπος αναφέρεται στο wellgora™, προσβάσιμο από https://wellgora.com/
 • Εννοείτε το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία,
  ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας έχει πρόσβαση αυτό το φυσικό πρόσωπο ή
  χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, όπως ισχύει.

Αναγνώριση

Αυτοί είναι οι Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτής της Υπηρεσίας και το
συμφωνία που ισχύει μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας. Αυτοί οι Όροι και
Οι όροι καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των χρηστών σχετικά με τη χρήση
της Υπηρεσίας.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και
συμμόρφωση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ισχύουν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις
σε όλους τους επισκέπτες, χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και
Συνθήκες. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, τότε
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Η Εταιρεία δεν το επιτρέπει
άτομα κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται επίσης από την αποδοχή σας
και συμμόρφωση με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Πολιτική Απορρήτου μας
περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και την αποκάλυψη
Τα προσωπικά σας στοιχεία όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπο και
σας ενημερώνει για τα δικαιώματα απορρήτου σας και πώς σας προστατεύει ο νόμος. Παρακαλώ διαβάστε
Η Πολιτική Απορρήτου μας προσέχετε πριν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που είναι
δεν ανήκει ούτε ελέγχεται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα
περιεχόμενο, πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων ή
Υπηρεσίες. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι
υπεύθυνος ή υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία προκληθεί
ή φέρεται να προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε
τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που διατίθενται σε ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστοσελίδων ή
Υπηρεσίες.

Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου
οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή
ευθύνη, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό εάν Εσείς
παραβιάζουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Μετά τον τερματισμό, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία θα παύσει αμέσως.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Ανεξάρτητα από τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστείτε, η συνολική ευθύνη του
Εταιρεία και οποιοσδήποτε από τους προμηθευτές της σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και σας
Το αποκλειστικό ένδικο μέσο για όλα τα παραπάνω περιορίζεται στο ποσό
πράγματι πληρώθηκε από εσάς μέσω της Υπηρεσίας ή 100 USD εάν δεν έχετε αγοράσει
οτιδήποτε μέσω της Υπηρεσίας.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν θα
Η εταιρεία ή οι προμηθευτές της ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή
αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών για
απώλεια κερδών, απώλεια δεδομένων ή άλλων πληροφοριών, για διακοπή της επιχείρησης,
για προσωπικό τραυματισμό, απώλεια ιδιωτικού απορρήτου που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο
η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας, λογισμικού τρίτων ή/και τρίτων
υλισμικό μερών που χρησιμοποιείται με την Υπηρεσία ή άλλως σε σχέση με οποιαδήποτε
πρόβλεψη των παρόντων Όρων), ακόμη και αν έχει ενημερωθεί η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής
της πιθανότητας τέτοιων ζημιών και ακόμη και αν αποτύχει η επανόρθωση
ουσιαστικό σκοπό.

Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή τον περιορισμό της
ευθύνη για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένες από
οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν. Σε αυτές τις πολιτείες, η ευθύνη κάθε μέρους
θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Αποποίηση ευθύνης "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ".

Η Υπηρεσία παρέχεται σε εσάς "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" και με όλα τα σφάλματα
και ελαττώματα χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία, για δικό της λογαριασμό και για λογαριασμό της
Οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι αντίστοιχοι δικαιοπάροχοι και οι πάροχοι υπηρεσιών τους,
αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, είτε ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή
διαφορετικά, όσον αφορά την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων της
εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλος και μη παραβίαση,
και εγγυήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη συναλλαγή, την πορεία απόδοσης,
χρήση ή εμπορική πρακτική. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, η Εταιρεία
δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση και δεν εκπροσωπεί κανενός είδους
ότι η Υπηρεσία θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, θα επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
συμβατό ή λειτουργεί με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εφαρμογές, συστήματα ή υπηρεσίες,
λειτουργούν χωρίς διακοπή, πληρούν οποιαδήποτε πρότυπα απόδοσης ή αξιοπιστίας ή
να είναι χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα ή ελαττώματα μπορούν ή θα διορθωθούν.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ούτε η Εταιρεία ούτε καμία από τις εταιρείες
ο πάροχος κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή:
(i) ως προς τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή τις πληροφορίες,
περιεχόμενο και υλικά ή προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτά· (ii) ότι η Υπηρεσία
θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. (iii) ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή
νόμισμα οποιασδήποτε πληροφορίας ή περιεχομένου που παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας· ή (iv)
ότι η Υπηρεσία, οι διακομιστές της, το περιεχόμενο ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ή για λογαριασμό
της Εταιρείας είναι απαλλαγμένα από ιούς, σενάρια, δούρειους ίππους, σκουλήκια, κακόβουλο λογισμικό,
ωρολογιακές βόμβες ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων τύπων εγγυήσεων
ή περιορισμούς στα ισχύοντα θεσμοθετημένα δικαιώματα ενός καταναλωτή, άρα ορισμένα ή όλα
οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση
ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που αναφέρονται στο παρόν τμήμα
στο μεγαλύτερο βαθμό εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κυβερνητικός νόμος

Οι νόμοι της Χώρας, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν
αυτούς τους Όρους και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Η χρήση της Εφαρμογής από εσάς μπορεί επίσης
υπόκεινται σε άλλους τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

Επίλυση Διαφορών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή διαφωνία σχετικά με την Υπηρεσία, συμφωνείτε να δοκιμάσετε πρώτα
να επιλύσετε τη διαφορά ανεπίσημα επικοινωνώντας με την Εταιρεία.

Για χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Εάν είστε καταναλωτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επωφεληθείτε από κάθε υποχρεωτικό
διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε.

Νομική συμμόρφωση των Ηνωμένων Πολιτειών

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) Δεν βρίσκεστε σε χώρα που βρίσκεται
υπόκειται στο εμπάργκο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ή που έχει οριστεί
από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα «που υποστηρίζει την τρομοκρατία» και (ii)
Δεν περιέχεστε σε καμία λίστα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών με απαγορευμένα ή
περιορισμένα μέρη.

Διαχωρισιμότητα και Παραίτηση

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή ή άκυρη, όπως
η διάταξη θα αλλάξει και θα ερμηνευτεί για την επίτευξη των στόχων αυτών
παροχή στο μέγιστο δυνατό βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την
οι υπόλοιπες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Παραίτηση

Εκτός από όσα προβλέπονται στο παρόν, η αδυναμία άσκησης δικαιώματος ή η απαίτηση
η εκτέλεση μιας υποχρέωσης βάσει των παρόντων Όρων δεν επηρεάζει την υποχρέωση ενός μέρους
δυνατότητα άσκησης αυτού του δικαιώματος ή απαιτήσεως τέτοιας εκτέλεσης ανά πάσα στιγμή
στη συνέχεια ούτε η παραίτηση από παραβίαση θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε
επακόλουθη παραβίαση.

Μεταφραστική Διερμηνεία

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να έχουν μεταφραστεί εάν τους έχουμε κάνει
στη διάθεσή σας στην Υπηρεσία μας. Συμφωνείτε ότι το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο
υπερισχύει σε περίπτωση διαφοράς.

Αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους
οποιαδήποτε στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες
παρέχετε ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Τι
αποτελεί υλική αλλαγή θα καθοριστεί κατά την απόλυτη κρίση μας.

Συνεχίζοντας την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας μετά από αυτές τις αναθεωρήσεις
αποτελεσματική, Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με
οι νέοι όροι, εν όλω ή εν μέρει, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και το
Υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μας:

 • Μέσω email: [email protected]
 • Επισκεπτόμενοι αυτήν τη σελίδα στον ιστότοπό μας: