Utolsó frissítés: 2022. augusztus 2

Kérjük, hogy Szolgáltatásunk használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

Értelmezés és definíciók

Értelmezés

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűjét nagybetűvel írják, jelentésük meghatározott
az alábbi feltételek mellett. A következő meghatározásoknak azonosaknak kell lenniük
jelentését, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban jelennek meg.

Definíciók

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

 • A kapcsolt vállalkozás egy olyan entitást jelent, amely irányítja, ellenőrzése alatt áll vagy alatta van
  közös irányítás egy féllel, ahol az „irányítás” az 50% vagy az 50% tulajdonjogát jelenti
  több részvény, részesedés vagy egyéb szavazásra jogosult értékpapír
  igazgatók vagy más irányító hatóság megválasztásához.
 • Ország: Egyesült Királyság
 • Vállalat (a továbbiakban: „Vállalat”, „Mi”, „Mi” vagy „Miénk”.
  Megállapodás) a Wellgora International LTD-re, a Pera Business Parkra vonatkozik,
  Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB.
 • Eszköz: minden olyan eszköz, amely hozzáférhet a Szolgáltatáshoz, például számítógép, a
  mobiltelefon vagy digitális táblagép.
 • A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.
 • Feltételek és feltételek (más néven „Feltételek”): jelen Feltételek és
  Feltételek, amelyek az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást alkotják
  a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.
 • Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása bármely szolgáltatást vagy tartalmat jelent (beleértve
  adatok, információk, termékek vagy szolgáltatások) olyan harmadik fél által biztosított
  a Szolgáltatás megjelenítheti, tartalmazhatja vagy elérhetővé teheti.
 • A weboldal a wellgora™-ra vonatkozik, amely innen érhető el https://wellgora.com/
 • Ön a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy használó magánszemélyt, vagy a céget jelenti,
  vagy más jogi személy, amelynek nevében az adott személy hozzáfér, vagy
  a Szolgáltatás használatával, adott esetben.

Elismerés

Ezek a Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a
szerződés, amely Ön és a Társaság között működik. Ezek a feltételek és
A feltételek rögzítik minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a felhasználással kapcsolatban
a Szolgáltatásról.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használatának feltétele, hogy Ön elfogadja és
a jelen Feltételek betartása. Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényesek
minden látogatónak, felhasználónak és másoknak, akik hozzáférnek vagy használják a Szolgáltatást.

A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket és
Körülmények. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármely részével, akkor
Nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy elmúlt 18 éves. A Társaság nem engedélyezi
18 éven aluliak vehetik igénybe a Szolgáltatást.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata szintén az Ön elfogadásától függ
a Társaság adatvédelmi szabályzatának betartása. Adatvédelmi szabályzatunk
leírja a gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat
Az Ön személyes adatai az Alkalmazás vagy a Webhely használata során és
tájékoztatja Önt az Ön személyiségi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérlek olvass
Adatvédelmi szabályzatunk körültekintően a Szolgáltatásunk használata előtt.

Más webhelyekre mutató hivatkozások

Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira
nem a Társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll.

A Vállalatnak nincs befolyása a felett, és nem vállal felelősséget érte
bármely harmadik fél webhelyének tartalma, adatvédelmi szabályzata vagy gyakorlata, vagy
szolgáltatások. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem
közvetlenül vagy közvetve felelős vagy felelős bármely okozott kárért vagy veszteségért
vagy állítólagos használata vagy támaszkodás okozta vagy azzal kapcsolatos
az ilyen webhelyeken vagy azon keresztül elérhető ilyen tartalom, áruk vagy szolgáltatások, vagy
szolgáltatások.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a feltételeket és az adatvédelmi szabályzatot
az Ön által felkeresett harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak.

Felmondás

Az Ön hozzáférését azonnal, előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük
felelősség, bármilyen okból, beleértve korlátozás nélkül, ha Ön
megszegi a jelen Feltételeket.

A felmondást követően a Szolgáltatás használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.

Korlátolt felelősség

Az Önt esetlegesen felmerülő károk ellenére a teljes felelősség a
Vállalat és bármely beszállítója a jelen Feltételek bármely rendelkezése szerint és az Ön
kizárólagos jogorvoslati lehetőség a fentiek mindegyikére az összegre korlátozódik
Ön által ténylegesen kifizetett a Szolgáltatáson keresztül, vagy 100 USD, ha még nem vásárolt
bármit a Szolgáltatáson keresztül.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig semmilyen esetben sem
Vállalat vagy beszállítói felelősséggel tartoznak minden különleges, véletlen, közvetett, ill
bármilyen következményi kár (beleértve, de nem kizárólagosan a kártérítést
nyereség elvesztése, adat- vagy egyéb információ elvesztése, az üzlet megszakítása miatt,
a személyi sérülés, a magánélet elvesztése miatt, amely abból ered vagy bármilyen módon kapcsolódik
a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik
a Szolgáltatással vagy más módon bármely szolgáltatással kapcsolatban használt fél hardverét
jelen Feltételek rendelkezése), még akkor is, ha a Vállalat vagy bármely szállító erről tájékoztatták
az ilyen károk lehetőségéről, és akkor is, ha a jogorvoslat nem sikerül
alapvető célja.

Egyes államok nem teszik lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását vagy korlátozását
felelősség a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy néhány
a fenti korlátozások nem érvényesek. Ezekben az államokban minden fél felelőssége
a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozzák.

„AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatást „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” és minden hibával nyújtjuk Önnek
és a hibák mindenféle garancia nélkül. A megengedett legnagyobb mértékben
a hatályos jogszabályok értelmében a Társaság saját nevében és nevében
Leányvállalatok és annak megfelelő licencadói és szolgáltatói,
kifejezetten elutasít minden garanciát, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy
ellenkező esetben a Szolgáltatás tekintetében, beleértve az összes ráutaló garanciát
eladhatóság, adott célra való alkalmasság, jogcím és jogsértés hiánya,
valamint az üzletmenetből, a teljesítés menetéből fakadó garanciák,
használat vagy kereskedelmi gyakorlat. A fentiek korlátozása nélkül a Társaság
nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen képviseletet
hogy a Szolgáltatás megfeleljen az Ön igényeinek, elérje a kívánt eredményt
kompatibilis vagy működik bármilyen más szoftverrel, alkalmazással, rendszerrel vagy szolgáltatással,
megszakítás nélkül működjön, megfeleljen bármilyen teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, ill
hibamentes legyen, vagy hogy bármilyen hiba vagy hiányosság kijavítható vagy kijavítható.

A fentiek korlátozása nélkül sem a Társaság, sem a társaságok egyike sem
a szolgáltató bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát vállal:
(i) a Szolgáltatás működésével vagy elérhetőségével, vagy az információkkal kapcsolatban,
tartalom, valamint az azon szereplő anyagok vagy termékek; (ii) hogy a Szolgáltatás
zavartalan vagy hibamentes lesz; (iii) a pontosság, megbízhatóság, ill
a Szolgáltatáson keresztül biztosított bármely információ vagy tartalom pénzneme; vagy (iv)
hogy a Szolgáltatás, annak szerverei, a tartalom vagy a felől vagy nevében küldött e-mailek
a Vállalat vírusoktól, szkriptektől, trójai falótól, férgektől, rosszindulatú programoktól,
időzített bombák vagy más káros alkatrészek.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák kizárását
vagy a fogyasztó alkalmazandó törvényes jogainak korlátozásai, így azok egy része vagy mindegyike
a fenti kizárások és korlátozások nem vonatkozhatnak Önre. De ilyen esetben
pontban meghatározott kizárások és korlátozások vonatkoznak
az alkalmazandó jog szerint végrehajtható legnagyobb mértékben.

Irányadó jog

Az ország törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokat
jelen Feltételek és a Szolgáltatás Ön általi használata. Az Alkalmazás Ön általi használata is előfordulhat
más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi törvények hatálya alá tartoznak.

Viták megoldása

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik, hogy először próbálkozzon
a vita informális megoldása a Társaság megkeresésével.

Európai Uniós (EU) felhasználók számára

Ha Ön az Európai Unió fogyasztója, minden kötelező előnnyel jár
annak az országnak a jogszabályai, amelyben Ön lakik.

Egyesült Államok jogi megfelelősége

Ön kijelenti és szavatolja, hogy (i) Ön nem olyan országban tartózkodik, amely az
alá tartozik az Egyesült Államok kormányának embargója, vagy amelyet kijelöltek
az Egyesült Államok kormánya „terrorizmust támogató” országként, és (ii)
Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormányának tiltott vagy tiltott listáján
korlátozott pártok.

Elválaszthatóság és lemondás

Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, akkor az
rendelkezést módosítani és értelmezni az ilyen célkitűzések elérése érdekében
rendelkezése a lehető legnagyobb mértékben a hatályos jogszabályok és a
A fennmaradó rendelkezések teljes érvényben maradnak.

Lemondás

Az itt meghatározott esetek kivételével a joggyakorlás vagy a követelés elmulasztása
a jelen Feltételek szerinti kötelezettség teljesítése nem érinti egyik felet sem
bármikor gyakorolhatja ezt a jogát, vagy megkövetelheti az ilyen teljesítést
ezt követően a jogsértésről való lemondás sem jelenti a jogsértésről való lemondást
későbbi jogsértés.

Fordítás Tolmácsolás

Lehetséges, hogy ezeket a feltételeket lefordították, ha mi készítettük őket
elérhető szolgáltatásunkon. Ön elfogadja, hogy az eredeti angol szöveg
vita esetén az irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek változásai

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk vagy kicseréljük ezeket a Feltételeket
bármikor. Ha a felülvizsgálat lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében
legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesíteni kell. Mit
lényeges változást jelent, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Ha továbbra is hozzáfér a Szolgáltatásunkhoz vagy használja azt, miután ezek a módosítások megtörténtek
hatályos, Ön elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a felülvizsgált feltételeket. Ha nem ért egyet
az új feltételeket részben vagy egészben, kérjük, hagyja abba a weboldal használatát és a
Szolgáltatás.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk
minket: